Προτείνετε το σε έναν φίλο

Το όνειρο
του Παντοφλίνου

 Ο Παντοφλίνος παραπονιέται διαρκώς γιατί δε βλέπει
όνειρα κι οι φίλοι του αποφασίζουν να τον βοηθήσουν.