Προτείνετε το σε έναν φίλο

Orchard Toys Match and Spell Game

Ταιριάζω + Συλλαβίζω εξασκώνοτας την ανάγνωση και την ορθογραφία με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο!   Ενθαρρύνει την αναγνώριση γραμμάτων, διδάσκει την φωνητική δημιουργία λέξεων και προωθεί την αντιστοίχιση εικόνων και λέξεων, από απλές λέξεις όπως «γάτα»